Vapon intranetissä julkaistiin vuoden vaihteessa mainos, jossa haettiin Vapon nykyisiä tai tulevia naisjohtajia osallistumaan yksilölliseen valmennusohjelmaan. Talousjohtaja Suvi Kupiaista hieman jännitti, hakisiko kukaan. Jännitys osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä kiinnostuneita oli tuplasti enemmän kuin koulutuspaikkoja.

– Koska kaikki halukkaat eivät tällä kerralla mahtuneet mukaan, painotimme valinnassa hakijoita, joilla oli jo jonkin verran kokemusta esimiestyöstä tai esimerkiksi projektipäällikkönä toimimisesta, hän kertoo.

Kymmenen valmennettavan ryhmään pyrittiin lisäksi valitsemaan osallistujia eri liiketoiminta-alueilta ja palvelufunktioista.

– Siten valmennus edistää yksilöiden lisäksi myös vuorovaikutusta eri liiketoimintojen välillä.

Ajatus erityisesti naisille suunnatusta johtamisvalmennuksesta syntyi, kun Vapon yhteistoimintaneuvottelukunnan tasa-arvoryhmä alkoi suunnitella toimintaohjelmaa tasa-arvon edistämiseksi tämän vuoden alusta alkaneelle kaksivuotiskaudelle.

– Perustimme pienemmän työryhmän ideoimaan, miten voisimme tasa-arvoa edistää, ja silloin nousi esiin, että esimiehinä on Vapossa todella vähän naisia.

Sukupuolijakauma on kaikkiaankin Vapossa miesvoittoinen, sillä henkilöstöstä on vain noin neljännes naisia. Alueorganisaatiossa miesvaltaisuus vielä korostuu.

– Meillä on iso haaste löytää enemmän naisia myös liiketoiminta-alueiden esimiestehtäviin. Esimerkiksi lämpö- ja sähkö -liiketoiminnossa on viime aikoina ollut ulkoisia rekrytointeja, joissa pätevät naishakijat olisi ilman muuta asetettu etusijalle, mutta hakemuksia vain ei ole tullut. Siksi yritämmekin nyt kasvattaa esimiespotentiaalia talon sisältä.

”Toivoisin muidenkin naisten uskaltavan hakeutua esimies- ja johtotehtäviin.”

Suvi Kupiainen on itse edennyt urallaan talousjohtajaksi tehden valintoja sitä mukaa kun mielenkiintoisia tehtäviä on tarjoutunut.

– Olen saanut myös ulkopuolista tukea ja rohkaisua uusiin haasteisiin tarttumisessa, ja sitä kautta olen huomannut, että kaikki on opittavissa. Toivoisin muidenkin naisten uskaltavan hakeutua esimies- ja johtotehtäviin, vaikka en mitään naiskiintiöitä kannatakaan. Usein naiset ovat huomaamattaan loistavia koordinaattoreita ratkaistessaan arjen logistisia haasteita, eikä esimiestyö siitä loppujen lopuksi niin paljon poikkea. Omat vahvuudet pitää vain oppia tunnistamaan, ja siihen valmennusohjelma antaa välineitä esimerkiksi muutosjohtamisvalmiuksien ja tietenkin myös omien kehityskohteiden ohessa.

Avatar-valmennusohjelma toteutetaan yhdessä ProMotiven kanssa. Valmennus koostuu viidestä lähijaksosta, joissa koko porukka on yhdessä – ensimmäisen kerran kokoonnuttiin helmikuussa ja toisen kerran huhtikuussa. Startti ja loppuhuipennus kestävät yön yli eli puolitoista päivää, jolloin aikaa riittää tutustumiseen ja yhteisöllisyyden luontiin sekä lopussa kokemusten jakamiseen.

Keskimmäiset jaksot ovat päivän mittaisia. Lähijaksojen välillä tehdään välitehtäviä ja jokainen osallistuja saa henkilökohtaista valmennusta. Kokonaisuudessaan valmennus kestää koko vuoden.

Jo ennen ensimmäistä lähijaksoa kunkin osallistujan tehtävänä oli määritellä oma työprofiili, johon saatiin asiantuntevaa, henkilökohtaista palautetta.

– Halusin, että valmennukseen osallistujat haastetaan myös yksilötasolla, ja osallistujat ovatkin olleet innostuneita ja hyvin tyytyväisiä saamaansa palautteeseen. ProMotiven Pasi Papunen on osoittautunut loistavaksi kouluttajaksi, joka yhdistää käytännön kokemusta teoriaan ja tutkimustietoon, ja se on ainakin meidän valmennusryhmäämme uponnut hyvin.

Vaikka valmennus suunnattiin tällä kertaa naisille, sisällöltään se sopisi kenelle tahansa johtamisesta kiinnostuneelle.

– Tällä kertaa ajatus valmennuksesta lähti tasa-arvonäkökulmasta, mutta esimiestyöhön panostaminen on muutenkin vahvasti kehityskohteena Vapossa. Näin laajaa ja yksilöllistä valmennusohjelmaa meillä ei ole ennen ollut, joten voi olla, että seuraavalla kerralla vastaavaan valmennukseen otetaan myös miehiä mukaan. Esimiesvalmennukselle ja hyville esimiehille on aina tilausta sukupuolesta riippumatta.

Teksti Katariina Krabbe
Kuva Marja väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2016