Mitä työsi pitää sisällään?
Toimin pääsuunnittelijana vesienkäsittelyprojekteissa. Rakennetun ympäristön hulevesien hallinta ja käsittely on Clean Watersin uusi ja kasvava markkina, ja meillä on asiakasprojekteja eri puolilla Suomea. Olen myös mukana kehittämistiimissä, jossa luodaan uusia tuotteita ja palveluita.

Miksi hulevedet kiinnostavat?
Kaupunkiympäristöissä on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa kuten asfalttia ja kattopintoja, jotka estävät sadeveden ja sulamisvesien imeytymisen luonnonmukaisesti maaperään. Imeytymätön vesi kerää raskasmetalleja ja muita haitta-aineita ja voi aiheuttaa tulvia.

On haastavaa mallintaa vesisateita ja luoda suunnittelupöydälle mahdollisimman oikea kuva luonnosta. On myös kiinnostavaa pohtia kasvillisuutta ja keksiä uusia materiaaleja ja rakenteita, jotka sitoisivat vettä ja haitta-aineita.

Millaista tietotaitoa sinulla on?
Työskentelin aiemmin suunnittelu- ja konsulttitoimistossa suunnitteluinsinöörinä sekä toteutin vesihuoltohankkeita muutamalla eri urakoitsijalla. Minulla on kokemusta sekä työnjohdosta että kenttätyöskentelystä ja olen työskennellyt niin kaupunkisuunnittelun kuin haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeissa.

Mikä työssäsi on parasta?
On hienoa tehdä pioneerityötä. Kaikki pitää suunnitella ja räätälöidä alusta asti, sillä vanhoja referenssikohteita ei juuri ole. On myös hienoa työskennellä huipputiimissä innovatiivisen ja ammattitaitoisen porukan kanssa, ja on palkitsevaa löytää uusia ratkaisuja. Vedet käyttäytyvät luonnossa joskus toisin kuin suunnittelupöydällä.

Mitä puuhailet vapaa-ajalla?
Harrastan hikisiä lajeja kuten hiihtoa, retkiluistelua ja maratonjuoksua, ja muutama vuosi sitten hurahdin suunnistukseen. Siitä on ollut hyötyä myös suunnittelutyössä, sillä olen oppinut lukemaan maaston muotoja. Muu vapaa-aika täyttyy lasten kanssa touhuilusta ja opiskelusta.

Teksti Virpi Melleri
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2016