Asiakkaan näkökulmasta Vapon toimintamallin muutos on tervetullut uudistus, sanoo Vaskiluodon Voima Oy:n toimitusjohtaja Mats Söderlund.

Erityisesti Söderlund kiittelee sitä, että asiakasrajapinnassa toimivien vapolaisten määrä nyt kasvaa.

– Vapossa on paljon hyvää ja osaavaa väkeä, joka on toiminut tähän asti taustalla. Nyt he pääsevät asiakkaiden kanssa tekemisiin ja organisaatiossa oleva hiljainen tieto leviää entistä laajemmalle. Samoin kasvaa ymmärrys asiakkaiden tarpeista ja maailmasta, jossa asiakkaat toimivat. Tästä hyötyvät sekä Vapo että asiakkaat, hän arvioi.

– Yritysjohtajan kokemuksellani voin sanoa, että muutokset kannattaa tehdä isosti, kuten Vapo on nyt tehnyt. Organisaatiolle tekee hyvää muuttaa ajattelu- ja toimintatapojaan maailman muuttuessa. Nähdäkseni Vapossa on tehty perusteellinen remontti, joka antaa hyvät eväät tulevaisuuden toimintaan, Söderlund tuumii.

Söderlundille on mieluinen tieto, että Vapo pyrkii mukauttamaan toimintaansa markkinoiden muutokseen ja parantamaan samalla kilpailukykyään. Hänen mukaansa energia-alan yhtiöt toimivat nyt erittäin haastavassa markkinatilanteessa, joka edellyttää kaikilta alan toimijoilta sopeutumista ja joustavuutta.

Söderlund kertoo saaneensa Vapolta tietoa uudistuksesta jo yt-neuvottelujen käynnistyessä lokakuussa ja myöhemmin muutoksen edetessä. Nyt hän sanoo seuraavansa positiivisella mielellä, miten uudistuksen jalkauttaminen edistyy.

Vaasalainen Vaskiluodon Voima ostaa Vapolta pääasiassa turvetta poltettavaksi Vaasan ja Seinäjoen voimaloissaan. Vaasassa käytetään sekä hiiltä että kotimaisia biopolttoaineita. Seinäjoen voimala puolestaan käyttää polttoaineenaan pelkästään uusiutuvia biopolttoaineita sekä energiaturvetta. Laitos tuottaa sähköä ja kaukolämpöä, joka kattaa noin 90 prosenttia Seinäjoen kaupungin tarpeista.

Muutoksen tavoitteet
1)    Kustannustehokkuus
2)    Asiakaslähtöisyys ja uusiutuminen
3)    Joustavuus
4)    Osaamisen laajentaminen ja synergiat
5)    Päätöksenteon ja johtamisen selkeys

Teksti Kirsi Poikolainen
Kuva Päivi Karjalainen

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2016