Jari Stenvall on yksi Vapon uusista asiakasvastuullisista operaatiopäälliköistä. Hän johtaa ja vastaa nimetyn vastuualueen yrittäjien toiminnasta ja kenttätoimintojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hänen vastuulleen tulee 7–10 asiakasta, joukossa muun muassa Nurmijärven sähkö, Keravan Lämpövoima, Fortumin Järvenpään voimalaitos ja Helsingin Energia. Stenvall on tyytyväinen uuteen toimenkuvaansa, jossa hänellä on aikaisempaa enemmän vastuuta ja monipuolinen työ. Ennen muuta häntä innostaa mahdollisuus olla entistä enemmän tekemisissä asiakkaidensa kanssa.

– Toiminta on aiempaa suoraviivaisempaa ja itsenäisempää. Minun hommani alkaa heti, kun asiakkaan kanssa on neuvoteltu sopimus valmiiksi, Stenvall kuvaa rooliaan.

Viisi vuotta Vapolla työskennellyt metsätalous­insinööri Stenvall oli aiemmalta titteliltään hankintaesimies. Nyt operaatiopäällikkönä hänen toimenkuvaansa kuuluvat asiakkuuksien hoito ja toimitukset, puunhankinta ja turvetuotanto. Näistä jälkimmäinen on Stenvallille uusi alue ja siten niin kutsuttu oppimisalue. Siitä, miten oppiminen käytännössä tapahtuu, ei Stenvallilla ole ihan selvää kuvaa vielä.

– Kysy vuoden päästä uudelleen, hän ehdottaa.

Ja niin onkin, että kokonainen vuodenkierto vaaditaan, jotta Vapon tuotannon kaikki vaiheet ehtii nähdä läpi.

Stenvallin asiakkaat ovat ottaneet Vapon uutiset hyvin vastaan.

– Vaikuttaa, että asiakkaat ovat kuulemansa perusteella tyytyväisiä toimenkuvani muutokseen ja iloisia siitä, että voivat asioida tutun vapolaisen kanssa, Stenvall sanoo.
Stenvall on hyvin perillä muutoksen kokonaisuudesta, sillä hän oli mukana henkilöstön edustajana kenttätyöryhmässä ideoimassa ja hahmottelemassa uutta organisaatiota viime vuoden kesäkuussa. Hän arvioi muutoksen lisäävän joustavuutta ja reagointinopeutta, kun päätöksentekotasoja on vähemmän.

– Oli hyvin positiivista havaita, että johto kuunteli esityksiämme tarkasti ja otti ajatuksemme hyvin huomioon lopputuloksessa, hän kiittelee.

Muutos pähkinänkuoressa
• Henkilöstön määrä supistuu, mutta asiakasrajapinnassa toimivien määrä kasvaa
• Vastuualueet laajenevat
• Osaamista laajennetaan ja kehitetään muun muassa koulutuksella
• Ostopalveluja lisätään
• Toiminta on jaettu viiteen maantieteelliseen alueeseen aikaisemman kuuden sijasta. Uudet alueet ovat Pohjoinen, Länsi, Itä, Lounas ja Kaakko

Teksti Kirsi Poikolainen
Kuva Marja Väänänen

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2016