Jokelan kaukolämpöverkon varrella olevien asiakkaiden lämpö muuttui kertarysäyksellä kotimaiseksi, kun Vapon rakentama uusi biolämpölaitos valmistui vuodenvaihteessa.
Vapo osti Tuusulan Jokelassa sijaitsevan kaukolämpöliiketoiminnan Fortumilta tammikuussa 2015.

Aiemmin kaukolämpö tuotettiin ulkomaisella raskaalla polttoöljyllä. Nyt laitoksen pääpolttoaineena on puu, jonka seassa käytetään kovimmilla pakkasilla myös turvetta. Toinen öljykattila jää käyttöön varakattilaksi.

Aiemmin laitoksen piipusta tullut savukaasu sisälsi erilaisia öljyn polttamisesta aiheutuvia haitta-aineita ja lähiseudulla kärsittiin toisinaan myös hajuhaitoista. Tällaisia ongelmia ei enää ole, kun pääosa energiasta tehdään kotimaisilla polttoaineilla.

Kotimaisen energian vahvuuksia ovat ympäristö­ystävällisyys, kilpailukykyinen hinta ja toimitusvarmuus.

Jokelan lämpölaitoksen avajaisissa puhuneen ministeri, kansanedustaja Lauri Ihalaisen (sd) mukaan Jokelan lämpölaitoksen kaltaiset investoinnit ovat tarpeen, jos ympäristön lämpeneminen halutaan kuriin Pariisin ilmastosopimuksen viitoittamalla tavalla.

– On tärkeää tehdä myös kotimaassa energiapäätöksiä, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja hyvää ilmastoa tukevia. Kotimaisen energian vahvuuksia ovat myös kilpailukykyinen hinta ja toimitusvarmuus. Kohtuuhintainen energia on tärkeä kilpailukykytekijä Suomen kaltaiselle vientivetoiselle yhteiskunnalle, Ihalainen sanoo.

Vaikka ilmastonmuutos on suuri haaste, Ihalainen näkee siinä myös mahdollisuuksia: Suomella on mahdollisuus nousta puhtaan energiantuotannon kärkimaaksi.

– Suomen tulee olla aktiivinen ja hyödyntää korkeaa osaamistaan. Meillä on mahdollisuus luoda uutta vientiteollisuutta esimerkiksi ympäristöteknologiassa, energiatehokkuudessa, vesiensuojelussa ja arktisessa osaamisessa.

Ministerin mukaan Suomen energiantuotannon vahvuus on, että energiapaletti nojaa useampaan kivijalkaan. On esimerkiksi ydinvoimaa ja uusiutuvaa energiaa, tuuli- ja vesivoimaa.

– Olemme silti edelleen riippuvaisia tuonnista, mikä korostuu erityisesti kylmien pakkasjaksojen aikana. Energiantuotannon kotimaisuusastetta pitäisi kyetä nostamaan.

Jokelan lämpölaitoksen teho on 3 megawattia ja se kattaa noin tuhannen omakotitaloasunnon vuotuisen lämmöntarpeen. Laitoksen tuottama lämpö on lähienergiaa, sillä energiapuu tulee Vapon Mäntsälän terminaalista ja turvetta hankitaan reilun sadan kilometrin säteeltä.

Sen jälkeen kun Vapo otti Jokelan kaukolämpöverkon haltuunsa, kaukolämmön hinta on laskenut yli 15 prosenttia ja on nyt 66,78 euroa/MWh. Kaukolämpöverkko palvelee 50 asiakasta, joista Tuusulan kunta on suurin. Kunnanjohtaja Hannu Joen­sivun mukaan hintakehitys on lupaava.

– Kaukolämpö on nyt hyvä vaihtoehto maalämmölle. Maalämpöratkaisuissa joudutaan aina kuitenkin turvaamaan osittain sähkölämmitykseen, Joensivu sanoo.
Myös työllisyyskysymykset ovat kunnalle tärkeitä. Vapon lämpölaitoksen työllistävä vaikutus on noin 16 henkilötyövuotta, kun mukaan lasketaan myös polttoaineen tuotanto ja logistiikka. Työpaikkoja ei synny pelkästään Jokelaan, vaan koko polttoaineketjuun.
Radan varressa sijaitseva Jokela on kunnanjohtajan mukaan hyvä investointikohde.

– Meillä on työn alla useita asemakaavoja, eli lämpöenergian markkinoilla Jokelassa on varmasti potentiaaliset kasvunäkymät.

Lämpölaitoksen läheisyyteen valmistuu muun muassa 60 000 kerrosneliömetriä käsittävä Vallun työpaikka-alue. Myös muita työpaikkakortteleita ja asuinrakentamista suunnitellaan.

– Jokelaa kehitetään puutarhakaupunkimaisena pientalotaajamana. Taajamassa on tällä hetkellä noin 6 000 asukasta, mutta parin tuhannen asukkaan lisäys aika piankin on mahdollinen.

Vapon Lämpö ja sähkö -liiketoiminta-alueen johtajan Markus Hassisen mukaan Vapolla on toimintaa 26 kaukolämpöverkossa Suomessa ja Ruotsissa. Yrityksen strategiassa panostetaan nimenomaan kotimaisiin energianlähteisiin.

– Olemme investoineet paikkakunnilla kotimaiseen energiaan eli siirtyneet öljyn käytöstä kotimaisiin polttoaineisiin. Lisäksi olemme investoineet eri tavoin energiatehokkuuteen, jotta pystymme takaaman asiakkaille kilpailukykyisen hinnan. Nämä toimenpiteet yhdessä ovat mahdollistaneet kaukolämmön hinnan laskun Jokelassa. Myös muilla Vapon kaukolämpöpaikkakunnilla kaukolämmön hinta on pysynyt vakaana tai laskenut, Hassinen kertoo.

Teksti Virpi Melleri
Kuva Juha Myllymäki

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2016