Energiatoimialalle on tyypillistä, että se on erittäin voimakkaasti säädelty. EU-tason määräykset ohjaavat kansallista verotusta, luovat pohjan päästökaupalle ja ainakin pyrkivät ohjaamaan energiaratkaisuja päästöttömämpään suuntaan. Tätä kirjoittaessa Pariisin ilmastokokous on vielä edessä, mutta kun lehti on lukijoilla, tiedämme jo mihin suuntaan ilmastokokous linjaa Euroopan energiapolitiikkaa tulevaisuudessa.

Pariisin ilmastokokous linjaa Euroopan energiapolitiikkaa.

Pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen lisäksi avoimia kysymyksiä ovat muun muassa vastuunjako kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden välillä, ilmastotoimien rahoitus ja muu tuki, ilmastonmuutokseen sopeutumisen käsittely sopimuksessa sekä sopimuksen oikeudellinen muoto. Tässä lehdessä sivulla 12 alkavassa haastattelussa entinen europarlamentaarikko ja ilmastopolitiikasta väitellyt Eija-Riitta Korhola kertoo, miksi ilmastonmuutoksen hallitseminen sääntelyllä on niin vaikeaa.

Syksyn aikana Suomessa on puhuttu paljon hallituksen kärkihankkeista. Sytyke-jutussamme (s. 30) elinkeinoministeri Olli Rehn ja muut asiantuntijat selvittävät, mitä hankkeet tarkoittavat käytännössä.

Lehdessä on myös aina ajankohtainen Tuomas Kyrön kolumni ja vinkit joulukuusen hoitoon.

Hyviä lukuhetkiä!

Ahti Martikainen
päätoimittaja

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2015