Pihoilta, kaduilta ja katoilta huuhtoutuvat sulamis- ja sadevedet eli hulevedet on perinteisesti johdettu pois putkia ja ojia pitkin. Tämä onnistuukin alueilla, joilla on riittävästi luontoa ympärillä. Kun asutusta tiivistetään, tilanne hankaloituu. Kauppa- ja teollisuusalueilla on erityisen paljon läpäisemätöntä pintaa. Varsinkin rankkasateiden jälkeen hulevedet voivat aiheuttaa tulvia tai niiden mukana vesistöön voi päätyä ei-toivottuja aineksia.

Jyväskylän Nisulassa hulevedet menevät Tuomiojärveen, joka on raakaveden ottoalue. Siksi sinne lasketun veden laadulla on erityisen tarkat vaatimukset. Nisulaan on alettu rakentaa kosteikkoa, jolla pyritään ratkaisemaan hulevesien laadussa ilmenneitä ongelmia.

Mervi Vallinkoski on kiinnostunut kestävästä maisemasuunnittelusta.

– Alueelle rakennetaan nykyisen ojan viereen uusi kosteikko. Tarkoitus on, että vesi lammikoituu ja hulevedet viipyvät siinä pidempään. Tällöin voidaan käyttää hyväksi kosteikon kasveja, jotka suodattavat vettä. Näin järveen päätyvä vesi ehtii puhdistua, Jyväskylän kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski selittää.

Kosteikon suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa Vapo Clean Waters yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Kaupunki hoitaa ylläpidon.

Hankkeessa on mukana myös Luonnonvarakeskus (Luke). Se tutkii, millaisia vaikutuksia milläkin kasvilla on hulevesien laatuun. Alueelle istutetaankin saroja, vihvilöitä, osmankäämejä ja rantakukkia eli perinteisiä kosteikkolajeja.

– Nisulan kosteikko on kaupungille ensimmäinen hulevesien viivytysratkaisu, jossa hulevesiä käsitellään jo vakiintuneessa kaupunkiympäristössä. Tämän tyyppistä kosteikon rakentamista ja kasvien käyttöä hulevesien viipymiseksi ja suodattamiseksi on kaavailtu käytettäväksi muuallakin.

Vallinkoski oli hiljattain työvaihdossa Kanadan ja Yhdysvaltojen länsiosissa. Alueilla on parinkymmenen vuoden kokemus kestävästä maisemasuunnittelusta. Hulevesiä on käsitelty luonnonmukaisesti jo pitkään. Hyviä käytänteitä oli paljon, ja niitä pystytään tuomaan Suomeenkin.

– Erityisen vaikutuksen teki teknisen osaamisen, ekologisuuden ja esteettisen laadun yhdistäminen Portlandissa. Hyviä ratkaisuja oli sekä yleisillä alueilla että yksityisillä tonteilla, joilla kaupunki on avustanut upeiden sadepuutarhojen rakentamisessa. Se on sekä kustannustehokas että asukkaiden asumisviihtyvyyttä parantava ratkaisu.

Kirjoittaja: polte