Vapolla on yli sata lämpölaitosta eri puolilla Suomea. Lämpölaitosten kunnossapito on systemaattista toimintaa, jota tehdään huolto-ohjelmien mukaisesti.

– Ennakoiva kunnossapito vähentää korjaavaa kunnossapitoa, ja kun laitosten kunto tunnetaan läpikotaisin, korjausinvestoinnit pystytään tekemään suunnitellusti, Vapon tuotantopäällikkö Tommi Lehtinen kertoo.

Tietyt huoltotoimenpiteet tehdään viikoittain, toiset kerran kuussa ja osa toimenpiteistä kerran vuodessa. Vuosihuoltoja tehdään kesällä, jotta talvella lämpöä saataisiin häiriöttä.

Strategiansa mukaisesti Vapo on ”sisäistänyt” voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotoiminnan siten, että esimiehet ovat nyt Vapon omaa väkeä. Jani Moisanen on aloittanut kesäkuussa lämpö- ja pellettilaitosten käyttöpäällikkönä Pohjois-Suomen alueella ja Kari Virkki Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueella. Lämpölaitosliiketoiminnassa on kaikkiaan neljä käyttöpäällikköä.

Jani Ristakoski vastaa muun muassa Vekarajärven ja Utin varuskuntien lämpölaitosten huollosta.

– Käyttöpäälliköt valvovat, että laitosten huolto toimii Vapon ohjeiden mukaisesti. Lisäksi turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat heidän vastuullaan.

Kunnossapitotyössä luotetaan paikallisiin alihankkijoihin. Ihan joka oksalla sopivia ammattilaisia ei kasva, vaan yhteistyökumppaneina on luotettuja kavereita, joilla on pitkä kokemus lämpölaitoksista ja eri kattilatyypeistä. Yksi heistä on Jani Ristakoski, joka tekee vuosihuoltoja Vekarajärven ja Utin varuskuntien lämpölaitoksiin, Sysmän ja Ruoveden aluelämpölaitoksiin sekä Murikka-opiston pellettilämpölaitokseen.

Ennen vuosihuoltoa laitokseen tehdään yhteistyössä käyttäjän kanssa tarkastuskäynti suunnitellun huoltolistan varmentamiseksi, jotta esimerkiksi tarvittavat hankinnat voidaan tehdä ennen varsinaista huoltoa. Lämpölaitoksen vuosihuollolle varataan viikko aikaa, mutta jos suurempia yllätyksiä ei ole, siitä saatetaan selvitä muutamassa päivässä.

– Käymme koko laitteiston läpi osa osalta. Mukana on oltava monenlaisia työkaluja ja tarvikkeita, sillä kaikkeen on varauduttava, jotta työ sujuu jouhevasti, Ristakoski kertoo.

Työ vaatii metallirakenteiden ymmärrystä ja hitsaustaitoa. Lisäksi pitää osata tehdä muuraustöitä ja putkitöitä. Ongelmanratkaisukykykin on tarpeen.

– Kun laitteista pidetään hyvää huolta, ne toimivat hyvin, ja turhilta vikakorjauk­silta vältytään. Rutiiniksi muodostuva laitteiden seuranta ja kunnossapito on avainasemassa, kun tavoitteena on maksimoida uusiutuvien polttoaineiden osuus lämmityskattiloissa koko laitoksen elinkaaren ajan, Ristakoski korostaa.

Vapolla on valmis infra, jolla pystytään huoltamaan sadat laitokset maan kattavasti.

– Yksittäisen lämpölaitoksen ylläpito voi olla haasteellista omin voimin, sillä laitoksen tehokas käyttö vaatii erikoisosaamista. Vapon koko maan kattava verkosto on kuitenkin käytettävissä, Lehtinen toteaa.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2015