Kerro työstäsi, Jari Marja-aho.

Vastaan Vapon Puhdas vesi -sitoumuksesta, ja työni päätavoitteena on vähentää turvetuotannosta vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta. Käytännössä olen vastuussa turvetuotantoon suunniteltujen soiden ennakkotarkkailusta ja tutkimushankkeista, jotka liittyvät turvetuotannon vesienpuhdistukseen. Sitoumuksen mukaan ensi vuodesta lähtien uusien turvetuotantoalueiden kiintoaine- ja humuskuormitus on pienempi kuin saman alueen vesistökuormitus ennen turvetuotannon alkamista. Mikäli lähtötilanteen kuormitus ylittyy, puhdistetaan muusta maankäytöstä tulevia vesiä samalla vesistöalueella.

Mikä vedessä kiehtoo?

Vedellä on erityinen asema maapallolla elämän ylläpitäjänä. Me suomalaiset olemme etuoikeutettuja, kun meillä on näin paljon puhdasta vettä. Yksi aikuisikäni suuria elämyksiä oli, kun pääsin ensi kertaa sukeltamaan lämpöisiin vesiin ja koralliriutoille Thaimaassa ja Egyptissä. Pinnan alla on ihan oma maailmansa, jota ihminen ei kovin hyvin tunne. On myös huikeaa tehdä aurinkoisena kevätpäivänä retki järven jäälle, kun lumet ovat sulaneet ja jää alkaa lämmetä ja laulaa laajetessaan.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Normipäivää ei tässä hommassa ole. Kesäisin on toimistopäivien lisäksi maastokäyntejä erilaisissa tutkimuskohteissa ympäri Suomen ja talvisin enemmän toimistotyöskentelyä. Hydrobiologin koulutuksestani on ollut hyötyä, mutta myös paljon uutta on pitänyt opetella vuosien varrella.

Mitä moni ei tiedä vedestä?

On kiinnostava tieto, että nestemäisessä olomuodossaan vesi on raskainta ollessaan neljäasteista. Vesieliöstön kannalta tämä on merkittävä ominaisuus, sillä jos vesi olisi raskainta jäätyneenä, se tarkoittaisi, että järvetkin jäätyisivät pohjaan asti eikä elämä jään alla olisi mahdollista.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2015