Vapo Oy on solminut energiaturpeen ja puupolttoaineiden pitkäaikaiset toimitussopimukset Nokianvirran Energia Oy:n kanssa. Polttoaineita tullaan toimittamaan Nokialle parhaillaan rakenteilla olevalle biovoimalaitokselle kevättalvesta 2016 alkaen. Asiakkaana Nokianvirran Energia Oy on Vapolle uusi, sillä yhtiö perustettiin vasta vuoden 2014 lopussa. Vapo on energiaturpeen päätoimittaja ja merkittävä puupolttoaineiden toimittaja.

Nokian­virran Energia haluaa tuot­taa omista­jil­leen energiaa kilpailu­kykyi­seen hin­taan, kertoo toimi­tusjoh­taja Jukka Vieri­maa.

– Valitsimme Vapon polttoainetoimittajaksi, koska yhtiön tarjous polttoaineen määristä ja laaduista oli hinnaltaan kilpailukykyinen ja toimitusvarmuus hyvä. Nokianvirran Energian kannalta polttoaineen toimitusvarmuus ja tuotelaatu on merkittävä tekijä, johon kiinnitimme erityistä huomiota. Nokianvirran Energian tavoitteena on tuottaa omistajilleen energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Polttoaineneuvotteluissa tulivat myös esille etenkin turpeen osalta Vapon panostukset ympäristöasioihin, kertoo Nokianvirran Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vierimaa.

Energiaturve ja puupolttoaineet toimitetaan Nokialle Pirkanmaan ja Satakunnan alueilta. Polttoaineiden tuotanto- ja toimitusketju työllistää paikallisesti kymmeniä henkilötyövuosia, kertoo Vapon aluejohtaja Pasi Rantonen.

Nokianvirran biovoimalaitos tuottaa ympäristöystävällistä prosessihöyryä ja kaukolämpöä lähes sataprosenttisesti kotimaisilla polttoaineilla. Muutos on iso, sillä ennen tehtyjä ja rakenteilla olevia investointeja Nokialla maakaasun ja öljyn osuus oli lähes sata prosenttia kaikista polttoaineista.

Nokianvirran Energia Oy on niin sanottu Mankala-yhtiö, jonka omistavat Leppäkosken Sähkö (40,3 %), Nokian Renkaat Oyj (32,3 %) ja Oy SCA Hygiene Products Ab (27,4 %). Osakkaiden väliset yhtiö- ja osakasasiakirjat allekirjoitettiin marraskuussa 2014. Yhtiön tehtävänä on toimittaa kaukolämpöä Leppäkosken Lämmön Nokian kaukolämpöverkkoon ja prosessihöyryä Nokian Renkaiden ja SCA:n tuotantoprosesseihin.

Vapo Polttoaineet -liiketoiminta-alue vastaa polttoaineiden hankkimisesta ja toimittamisesta asiakkaille, metsäteollisuuden sivutuotteiden myymisestä energia-asiakkaille ja teollisuuden raaka-aineiksi sekä pellettien tuottamisesta.

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2015