Vapon tavoitteena on olla toimitusvarmin, vastuullisin ja osaavin paikallisia polttoaineita tarjoava ja näitä lämpöratkaisuissaan hyödyntävä yritys – maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa.

Vaikka Vapo on kotimaisten kiinteiden polttoaineiden eli turpeen, pelletin ja puun toimitusvarmin yhtiö ennestäänkin, toimitusvarmuuteen on nyt investoitu entistä enemmän. Vapo tuottaa jatkossa turvetta siten, että tuotantokauden lopussa varastossa on kahden lämmityskauden kysyntää vastaava määrä. Kyseessä on kymmenien miljoonien eurojen satsaus sitoutuneeseen pääomaan.

Vapolla on tuotanto­kauden lopussa varas­tossa kahden lämmitys­kauden kysyntää vastaava määrä turvetta.

– Olemme näin käytännössä immuuneja sään aiheuttamille tuotannon notkahduksille toisin kuin esimerkiksi vuonna 2012, operatiivinen johtaja Jyrki Vainionpää kertoo.

– Varastoa kasvattamalla pystymme tarjoamaan töitä paikallisille urakoitsijoille myös tänä kesänä. Jos emme nyt olisi tehneet strategista päätöstä investoida toimitusvarmuuteen, olisivat edessä rajummat tuotannon leikkaukset, hän sanoo.

Vapo toimii Suomen jokaisessa maakunnassa ja on usein paikallisesti merkittävä työllistäjä.

– Vertaisin tilannetta vuoteen 2011, jolloin teimme hieman vastaavan strategisen päätöksen. Taseemme oli silloin heikko ja leikkasimme konsernin investoinnit puoleen. Lisäsimme silti investointejamme vastuullisuuteen eli turpeen vesienkäsittelyyn merkittävästi.

Vapon tavoitteena on olla toimitusvarmin paitsi nykyhetkessä, myös pitemmällä aikavälillä vuosikymmenten päähän.

– Pystymme vastaamaan äkillisiin kysyntäpiikkeihin logistisen osaamisemme ansiosta. Meillä on nyt myös paras kyky solmia monivuotisia polttoainesopimuksia, jotka perustuvat maantieteellisesti kattavimpaan pellettitehdas-, turvetuotanto-, energiapuunhankinta- ja logistiikkaverkostoon. Pitkän aikavälin toimitusvarmuus perustuu reserveihin ja valmisteluosaamiseen, Vainionpää sanoo.

Polttoaineiden saatavuus vaikuttaa suoraan myös lämpöratkaisujen toimitusvarmuuteen.

– Pyrimme siihen, että nimenomaan kotimaisilla polttoaineilla tuotetun energian käytettävyys on korkea joka hetki koko sopimuskauden ajan.

Asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia. Toiset tuottavat sähköä, toiset lämpöä ja toiset molempia. Kattilat ovat erilaisia ja niihin sopii erilainen polttoaine. Paikallinen polttoainetarjonta tai mahdollisuus käyttää varapolttoaineena vaikkapa fossiilisia polttoaineita vaikuttaa siihen, millä tavalla asiakas haluaa polttoaineensa ostaa.

Asiakkaiden tarpeet ovat erilai­­sia. Vapo tarjoaa nyt entistä katta­vamman valikoi­man erilai­sia turve­ratkaisuja.

Vapo tarjoaakin nyt entistä kattavamman valikoiman erilaisia turveratkaisuja. Esimerkiksi täysin toimitusvarma, hyvissä ajoin ennen tuotantokauden alkua tilattava Takuuvarmaturve sopii asiakkaalle, joka haluaa poistaa tuotanto-olosuhteisiin liittyvän riskin itseltään kokonaan. Tutulla Perusturpeella voidaan kattaa suuri peruskuorma, ja sitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen Takuuvarmaturpeen kanssa ja täydentää tarvittaessa Lisäturpeella. Lauhdeturpeen hinta taas riippuu tällä turpeella tuotetun sähkön hinnasta. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään Monipolttoaineratkaisuja, joissa turve voi olla pääpolttoaine tai vain osa ratkaisua. Polttoaineiden ominaisuuksia voidaan myös optimoida asiakkaan toiveiden mukaan. Pesuriturve on tästä tuorein esimerkki.

– Emme keksineet näitä ratkaisuja itse, vaan ne ovat vastaus asiakkaidemme ilmaisemiin tarpeisiin. Uudistus ei myöskään ole valmis, vaan kehitämme ratkaisuja mielellämme edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa, Vainionpää sanoo.

– Totta kai on myös asiakkaita, jotka ovat kommentoineet haluavansa jatkaa vanhalla tutulla mallilla, ja se tietenkin käy. Asiakkaamme ovat kokeneita ja tietävät kyllä, mitä tarvitsevat. Meidän tehtävämme on kuunnella ja joustaa tarvittaessa, hän sanoo.

Tuotantoyrityksen logiikalla olisi yksinkertaisempaa tarjota yhtä ja samaa turvetta kaikille. Asiakaslupauksillaan Vapo kuitenkin siirtyy askeleen palveluntuottajan suuntaan.

– Polttoaineella itsessään ei ole asiakkaalle arvoa, vaan varmuudella siitä, että se on oikeanlaista ja saatavilla oikealla hetkellä sekä tänään, huomenna että vuosienkin päästä.

Kirjoittaja: polte

Numero: 2/2015