Biotaloudesta odotetaan vaalipuheissa vetoapua seisovaan kansantalouteen. Näyttääkin siltä, että energiapolitiikkaa ollaan reivaamassa kotimaista suosivaksi. Tähän on tarvetta.

Käyttämästämme energiasta kolmannes on kotimaista, mutta sen osuus voisi kasvaa puoleen. Kasvu toisi tullessaan uusia työpaikkoja, miljardiluokan investointeja ja uuden teknologian vientiä, paremman vaihtotaseen sekä viisasta ilmastonmuutoksen torjuntaa sitoumustemme mukaisesti. Kotimainen energia tuo mukanaan vakaammat hinnat ja paremman huoltovarmuuden. Siinäpä tavoitteita hallitusohjelmaan.

Bioenergia ry:n vaaliohjelman mukaan puuenergian käyttö on nostettavissa 80 terawattitunnista yli sataan. Turpeen käyttö on viime vuosina lähes puolittunut, mutta siinä tulee palata aiempien vuosikymmenten tasolle 25 terawattituntiin. Muiden kotimaisten energiamuotojen, kuten esimerkiksi vesivoiman, tuulivoiman, peltoenergian, lämpöpumppujen ja aurinkoenergian käyttö voidaan kaksinkertaistaa nykyisestä 22 terawattitunnista neljäänkymmeneen.

Suomen energiakauppatase on tällä hetkellä 6,7 miljardia euroa alijäämäinen. Jos energiaomavaraisuus nostetaan 50 prosenttiin, paranee kauppatase lähes 3 miljardilla eurolla. Kierrättämällä eurot Suomessa vahvistetaan kansantaloutta ja kotimaista kysyntää.

Metsähakkeen käytön lisääminen tarkoittaa hallittua siirtymistä kivihiilestä uusiutuvaan energiaan. Öljyä voidaan korvata lämmön erillistuotannossa alue- ja kaukolämpöverkoissa sekä kiinteistökohtaisesti.

Puupohjaisten liikennepolttoaineiden käyttö kasvaa. Öljyn halpamyynti tuskin jatkuu pitkään. Puusta tehdyllä dieselillä on kasvun edellytykset, mutta se edellyttää jakeluvelvoitteen jatkamista.

Turvetta tarvitaan puun varmistajana ja tukipolttoaineena esimerkiksi lämmön erillistuotannossa, yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa eli niin sanotuissa CHP-voimaloissa sekä sähkön erillistuotannossa. Voimalaitosten tulisi voida luottaa kotimaisten polttoaineiden saatavuuteen.

Mikäli energiaomavaraisuus nostetaan puoleen, yksinomaan energiapuun ja turpeen lisäyksellä alan suorat ja välilliset työpaikat lisääntyvät nykyisestä 30 000 työpaikasta 45 000 työpaikkaan.

Jotta kotimaisten polttoaineiden tuotanto ja käyttö voisivat kasvaa oleellisesti, tarvitaan 4,5 miljardin euron investoinnit. Investointien luvitusta on yksinkertaistettava ja nopeutettava.

Suorat ja välil­liset työpaikat lisään­tyvät nykyisestä 30 000 työ­paikasta 45 000 työ­paikkaan.

Myös paikallisten polttoaineiden saatavuus on turvattava, jotta kotimaisen energian käyttö jatkaa kasvamistaan. Nuorten metsien hoitohakkuita lisäävää Kemera-tukea on jatkettava. Turvetuotannon luvitusta on yksinkertaistettava ja nopeutettava. Kotimaisten polttoaineiden rasitteista on luovuttava poistamalla turpeen vero ja nostamalla metsähakkeen tukea vastaavasti.

Tarvitaan pitkäjänteisyyttä, jotta kotimaisen energian markkinat kasvaisivat edellä esitetyllä tavalla. Tavoitteet tulee asettaa vuoteen 2030 asti. Suomen vaikeaa taloustilannetta voidaan kuitenkin helpottaa ottamalla kotimaista energiaa suosivat linjaukset tulevaan hallitusohjelmaan ja tarttumalla toimeen heti.

Jaakko Silpola
Erityisasiantuntija
Vapo Oy

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2015