Sysmän kaukolämpöliiketoiminta siirtyi Vapon vastuulle tämän vuoden alussa. Kauppaan sisältyivät Sysmän kunnan omistamat kaukolämmön jakeluun tarvittava kaukolämpöverkko ja laitteet sekä Sahantien vara- ja huippulämpökeskus.

Kaukolämpöverkon piirissä on 63 asukasta, jotka ovat tarvinneet lämpöä noin 12 000 megawattituntia vuodessa. Kaikkiaan Sysmän kunnan taajamassa on kaukolämpöverkostoa noin kuusi kilometriä.

Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki kertoo, että muutoksia olisi tullut joka tapauksessa.

− Kunnan olisi pitänyt yhtiöittää kaukolämpöliiketoiminta, koska sillä markkinalla on kilpailijoitakin. Lisäksi nykyinen varalaitos ei täytä kaikilta osin tulevia ympäristölain vaatimuksia. Tarkemmat säädökset olisivat vaatineet lisäinvestointeja.

Niinpä kunta teetti asiantuntijaselvityksen tulevaisuuden näkymistä, velvoitteista ja muutostarpeista.

− Selvityksessä todettiin, ettei kaukolämpöliiketoiminta olisi tulevaisuudessa taloudellisesti kannattavaa kunnalle, Kitkiöjoki perustelee.

Kaupan myötä Sysmän kunta pystyy myös keskittymään yhä paremmin ydintoimintaansa ja vapauttamaan resursseja omiin perustehtäviinsä, kuten sosiaali- ja terveystyöhön sekä opetukseen.

Vapon ja Sysmän kunnan yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2011, kun Vapo investoi kolmen megawatin biokattilaan. Siitä lähtien se on toimittanut lämpöenergiaa kunnan kaukolämpöverkkoon.

− Vapo oli luonnollinen valinta kaukolämpöliiketoimintamme ostajaksi. Se on ollut pitkän linjan kumppani ja yhteistyömme on ollut erittäin hyvää molemmin puolin.

Nyt kun Vapo investoi uuteen, asetusten mukaiseen varalaitokseen, jää kunnan omistama vanha varalämpölaitos pois käytöstä. Kaupan vuoksi ei kuitenkaan ole tarvetta vähentää henkilöstöä.

Kuntalaiset ovat esittäneet huolensa siitä, miten kauppa vaikuttaa kaukolämmön hintaan ja toimitukseen.

Kitkiöjoki muistuttaa, että ostajana on iso, kokenut toimija ja asiantuntija-arvioiden mukaan tällä järjestelyllä pystytään parhaiten huolehtimaan siitä, että kaukolämpö on kilpailukykyinen vaihtoehto kuntalaisille jatkossakin.

Kirjoittaja: polte

Numero: 1/2015