Helsinki on asettanut tavoitteekseen hiilidioksidineutraalin tulevaisuuden vuoteen 2050 mennessä, ja lähitavoite on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kansijutussamme Helsingin Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen kertoo, miten energiavisiot etenevät käytännössä. Yksi suuri askel on se, että Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksissa palaa ensi vuonna puupelletti.

Helsin­gissä palaa ensi vuonna puupel­letti.

Vapossa annetut tätä vuotta koskevat ympäristölupaukset ovat toteutumassa määräaikaan mennessä. Mitä ne olivat ja kuinka toteutuvat – lue tästä lehdestä.

Lisäksi me asetimme Vapossa tavoitteeksi, että vuodesta 2016 lähtien uusien turvetuotantoalueiden kiintoaine- ja humuskuormitus on pienempi kuin saman alueen vesistökuormitus lähtötilanteessa ennen turvetuotantoa. Mikäli lähtötilanteen kuormitus ylittyy, puhdistetaan muusta maankäytöstä tulevia vesiä samalla vesistöalueella. Potentiaalisten tuotantoalueiden vedenlaadun tarkkailu on jo aloitettu. Työn toteutuksesta on lisää asiaa näillä sivuilla.

Vuoden turveyrittäjäksi valitusta Pekka Forsströmistä kertovassa reportaasissa pureudutaan turvetta tuottavien suomalaisten arkeen.

Mukavia lukuhetkiä!

Jaakko Silpola
vt. päätoimittaja

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014