”Perheen kesämökin läheisyydessä tuotetaan turvetta – kuormittaakohan toiminta kovasti vesistöä? Missä suo tarkalleen ottaen sijaitsee? Voiko siellä käydä tutustumassa?”

Muun muassa tällaisia puheluja ja kyselyjä Vapoon on tullut säännöllisesti. Nyt turvetuotannosta kiinnostuneet saavat vastauksia entistä helpommin. Suomme netissä -verkkopalvelusta löytyy kattavat tiedot Vapon 450 turvetuotantoalueesta sekä niiden vesienkäsittelymenetelmistä.

Laatupäällikkö Katja Oksala kertoo, että palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti suurelle yleisölle, jota kiinnostaa koti- tai mökkipaikkakunnan energia- tai ympäristöasiat, mutta siitä on hyötyä myös esimerkiksi viranomaisille. Palvelusta löytyy keskitetysti tiedot turvesoiden sijainnista, maankäyttömuodoista, vesienkäsittelymenetelmistä, käyttökausista ja vesistön kuormituksesta. Myös vesinäytepisteet on merkitty karttaan.

– Tiedon laajuus tekee palvelusta ainutlaatuisen. Vapon tuottaman tiedon lisäksi siellä on paljon Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa tietoa esimerkiksi muun maankäytön kuormituksesta. Tietoa ei löydy tässä muodossa mistään muualta, edes SYKEn omilta nettisivuilta.

Palvelusta voi siis tarkistaa turvetuotannon aiheuttaman kuormituksen jollain tietyllä suolla, mutta lisäksi millainen kuormitus syntyy maataloudesta, metsätaloudesta ja haja-asutuksesta tai mikä on alueen ilmalaskeuma tai muu pistekuormitus. Pistekuormitukseen sisältyy paitsi turvetuotanto, myös yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta tai teollisuus- ja kalankasvatuslaitoksista aiheutuva ympäristökuormitus.

– Palvelu on osa Vapon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Haluamme kertoa turvetuotantoalueista mahdollisimman helposti lähestyttävällä tavalla.

Tiedot ympäristöluvista, vesienkäsittelymenetelmistä ja tarkkailupisteistä päivittyvät sitä mukaa kun uutta tietoa tulee. Vuosikuormitustiedot typen, fosforin ja kiintoaineen osalta päivitetään vuosittain.

Palvelun käyttöönottoa sekä tilastojen ja karttojen seassa surfailua helpottaa opetusvideo. Jos auma, sarkaoja ja muu turveslangi tuntuu vieraalta, apu löytyy sanakirjasta. Netistä löytyvät myös kaikkien turvetuotantoalueiden yhteystiedot.

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014