Monelle ötökälle rahkasammalikko on koko maailma – eikä niitä huomaa, jos ei osaa erikseen etsiä.
Rahkiaiset (Cryptostemma-suku) ovat juuri tällaisia.

Ne on nimetty asuinpaikkansa eli rahkasammaleen mukaan, ja ne ovat ludelajeista kaikkein pienimpiä. Jos sellaisen haluaa nähdä, pitää seuloa sammalikkoa ihan tosissaan, eikä havainnosta anneta takeita. Minimaaliset rahkiaiset saalistavat vielä pienempiä otuksia, esimerkiksi punkkeja.

Rahki­ainen viettää koko elämänsä samma­leen sisällä.

Rahkiaisten talvesta ei tiedetä paljon, mutta todennäköisesti ne nousevat märimmistä paikoista kuivempiin kohtiin viettämään vuoden kylmimmät hetket horroksessa. Tällä hetkellä soilla pötköttelee vain aikuisia rahkiaisia, koska ne talvehtivat täysikasvuisina ja pariutuvat sekä munivat keväällä.

Poltteen ötökkäpalstan asiantuntija on vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta.

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014