Mikä on ajankohtaista eurooppalaisessa energiakeskustelussa juuri nyt?

Euroopassa keskustellaan paljon erityisesti energiaturvallisuudesta. Energiaa tuodaan paljon Venäjältä ja nyt kun suhde Venäjään on Ukrainan takia hankala, monissa jäsenmaissa ollaan huolissaan. Komissio on muun muassa käynyt läpi jäsenmaiden stressitestejä – mitä tapahtuisi, jos tuontihanat menisivät kiinni? Tapetilla ovat myös energian sisämarkkinoiden kehittäminen ja päästökauppajärjestelmän uudistaminen.

Miapetra Kumpula-Natri (sd) vaikut­taa Euroopan parla­mentin teollisuus-, tutkimus- ja energia­valiokun­nassa.

Onko suunta uusi?

Aiemmin energiapolitiikka oli alisteinen ilmastopolitiikalle, mutta nyt tiedostetaan, ettei kallis energia edistä kasvua. Nyt katsotaan päästöjen lisäksi energian hintaa ja kilpailukykyvaikutuksia.

Miten sisämarkkinoihin saadaan vauhtia?

Esimerkiksi luomalla uusia siirtoyhteyksiä sinne missä on pullonkauloja tai energiasaarekkeita. Jos markkinahäiriö johtuu infrastruktuurin puutteesta, infraa voidaan rakentaa myös erilaisin tukitoimin. Suomeen ja Viroon rakennettavat LNG-terminaalit ja niitä yhdistävä Balticonnector-kaasuputki on yksi keino monipuolistaa kaasun toimitusreittejä. Hallituksen toivelistalla oli myös Pohjois-Suomen sähkönsiirtoyhteys Ruotsiin, joka tasaisi sähkön hintaeroja Pohjoismaissa.

EU:n tavoitteena on vahvistaa huoltovarmuutta rakentamalla LNG-terminaaleja eri puolille Eurooppaa.

Miten Euroopassa suhtaudutaan metsään?

Aurinko- ja tuulienergia ovat tuttuja, mutta turvetta ja puuenergiaa ei kaikissa jäsenmaissa tunneta. Ei ole ymmärrystä, että metsien taloudellinen käyttö perustuu tutkittuun tietoon.

Minut on valittu sosiaalidemokraattisen ryhmän kannanmuodostajaksi lausuntoon EU:n metsästrategiasta. Olen lisäksi muodostamassa kantaa biopolttoainelaitosten ilmanlaatukysymyksiin. Ilmanlaadun parantamisessa tärkeää on siirtymäajoista huolehtiminen ja toisaalta puhtaan teknologian edistäminen. Ilmanlaatukysymykset ovat myös hyvin erilaisia Kainuun metsissä sijaitsevassa laitoksessa kuin saastuneissa ruuhka-Euroopan kaupungeissa. Jos uusiutuvien polttoaineiden käyttöä halutaan lisätä, hallinnollista taakkaa ja raportointia ei saa tehdä liian hankalaksi ja kalliiksi.

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014