Monet tahot ovat viime aikoina peräänkuuluttaneet suomalaisen energiajärjestelmän totaalimuutosta. On toivottu täydellistä energiakäännöstä ja viitattu Saksan esimerkkiin, on puhuttu uudesta energiapolitiikasta, joka kyseenalaistaisi kaiken olemassa olevan. Toiveet viittaavat siis todelliseen energiavallankumoukseen eli revoluutioon.

Toiveiden takana on paljon hyviä tavoitteita: edellytetään kunnianhimoisia päästövähennyksiä ja energiatehokkuuden parantamista sekä kaivataan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä energiaomavaraisuuden kohentamista. Tavoitteet ovat kannatettavia, jopa välttämättömiä. Mutta saavutetaanko ne parhaiten energiajärjestelmän revoluutiolla vai evoluutiolla?

Ollaksemme rehellisiä, suomalaisessa energiajärjestelmässä on paljon hyvää. Toimitusvarmuus on korkealla tasolla, energiapaletti on monipuolinen ja älykkyyteen perustuvat tuotteet ja palvelut lisääntyvät koko ajan. Uusiutuvien osuus on huomattavasti EU-maiden keskiarvoa suurempi, energia on kohtuuhintaista ja sen tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat verrokkimaita alhaisemmalla tasolla.

Suoma­lainen energia­järjestel­mä kelpaa monelta osin malli­esimer­kiksi muille maille.

Suomalainen järjestelmä kestää siis vertailun, vaatimattomasti ilmaistuna. Totta puhuakseni se kelpaisi monelta osin malliesimerkiksi myös muille maille. Energiajärjestelmämme on moneen kertaan saanut suitsutusta muun muassa Kansainväliseltä energiajärjestöltä IEA:lta, ja esimerkiksi kaukolämmityksen ja yhteistuotannon saralla toimivat yrityksemme ovat pokanneet useita palkintoja kansainvälisillä areenoilla.

Kehitettävääkin toki löytyy paljon. Energiaomavaraisuutta pitää parantaa, sähköomavaraisuus on EU-maiden alhaisimpia, uusiutuvien lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä riittää vielä töitä ja älykkäät järjestelmät ovat vielä kehityspolkunsa alussa. Liialliseen tyytyväisyyteen ei siis missään nimessä saa jäädä makaamaan. Onneksi tavoitteet on asetettu korkealle ja ponnistusalusta on kimmoisa.

Yhdessä asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa, jos poliittinen ohjaus on johdonmukaista ja pitkäjänteistä. Suomalaista energiajärjestelmää kehitettäessä on ensiarvoisen tärkeää, että nykytilaa ja näkymiä arvioidaan kiihkottomasti. Nähdään vahvuudet ja tehdään uhkista mahdollisuuksia. Tähän tarvitaan johdonmukainen, pitkäjänteinen evoluutio, jossa lasta ei heitetä pesuveden mukana, vaan vahvuuksista pidetään tiukasti kiinni kehittäen niitä entisestään. Toisin sanoen: ei revoluutiolle, kyllä evoluutiolle.

Pidetään siis huolta siitä, että kotimaisia polttoaineita arvostetaan ja hyödynnetään nykyistä tehokkaammin. Raivataan esteet kotimaisten sähköntuotantoinvestointien tieltä. Huolehditaan kotimaisen ylpeytemme, tehokkaan yhteistuotannon kilpailukyvystä.
Korvataan fossiilisia polttoaineita sähköllä ja biopolttoaineilla liikenteessä, lämmityksessä ja teollisuuden prosesseissa. Panostetaan sekä julkisia että yksityisiä varoja tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioiden edistämiseen. Siinä on resepti yllä mainitut energia- ja ilmastotavoitteet saavuttavalle evoluutiolle.

Suomalainen energiateollisuus on vahvasti sitoutunut visioonsa hiilineutraalista sähkön ja lämmön tuotannosta ja käytöstä vuoteen 2050 mennessä. Vision mukaista polkua kuljettaessa uusiutuvan energian osuus, omavaraisuus ja toimitusvarmuus nousevat entisestään samalla kun energian hinta pysyy kohtuullisena.

Matkan varrella syntyy lukuisia uusia työpaikkoja, kun kotimaisten polttoaineiden hyödyntäminen tuo toimeentuloa ja älykkäiden energiajärjestelmien kehittyminen edistää energiatehokkuutta sekä luo uusia vientituotteita. Mikä tärkeintä, kohtuullisena pysyvä energian hinta tarjoaa kuluttajille ostovoimaa ja muulle elinkeinoelämälle mahdollisuuden investoida ja luoda uutta työtä. Reseptiä saa vapaasti lainata.

Eeva Kalli
Kirjoittaja työskentelee johtajana Energiateollisuus ry:ssä vastuualueenaan viestintä- ja yhteiskuntasuhteet.

Kirjoittaja: polte

Numero: 4/2014