Vapon pyrkimys parantaa kokonaisvaltaista yhteistyötä asiakaskunnan kanssa näkyy etenkin Itä-Suomen alueen uuden johtajan nimitysprosessissa.

Markku Pullinen valittiin tehtävään yli 90 hakijan joukosta. Valintakriteereinä painottui Pullisen pitkäaikainen kokemus tulosvastuullisesta palveluliiketoiminnassa esimies- ja johtotehtävissä erityisesti suurasiakkaiden parissa.

Pullinen on tehnyt uraa pääosin Lassila & Tikanojan palveluksessa. Sinne hän tuli yli 20 vuotta sitten pienen perheyrityksen johtotehtävistä, yrityskaupan kautta.

Hän on kotoisin Jyväskylästä, peruskoulutukseltaan kuljetusinsinööri ja opiskellut työn ohessa erilaisiin liiketoiminnan johtamistehtäviin.

Viimeksi Pullinen toimi Lassila & Tikanojan kierrätysliiketoiminnan liiketoimintajohtajana ja sitä ennen hän vastasi Lassila & Tikanojan vaarallisten jätteiden palveluliiketoiminnasta Suomessa ja Latviassa.

Asiakaslähtöinen toimintatapa on miehelle tuttua. Työssään hän painottaa avoimuuden ja pitkäjänteisen kumppanuuden merkitystä.

− Kumppanuus on ratkaisun, lisäarvon tuottamista asiakkaalle. Oli kyse sitten jätteen hävittämisestä tai energian tuottamisesta, tavoite on tukea asiakkaan kehittymistä ja menestymistä tämän omalla saralla.

− Siinä täytyy tuntea asiakas ja asiakkaan prosessit eri organisaatiotasoilla. Kun avoimesti, yhteisvoimin lähdetään viemään asioita eteenpäin, täytyy aluksi yhteistuumin määrittää, mitä lähdetään tekemään, miten tekemistä kehitetään ja miten sitä seurataan ja mitataan. Sillä tavalla saadaan tuloksia aikaan.

Pullinen ei puhu minkään johtamisopin puolesta, vaan korostaa mieluummin yhteistyön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

− Ei näitä asioita kannata hirveän monimutkaisiksi vääntää. Eikä millään johtamisopeilla jaeta pikavoittoja. Kun kuunnellaan asiakasta, mitä tarpeita hänellä on ja mietitään yhdessä miten asiat ratkaistaan, niin päästään hyviin tuloksiin. Yksinkertainen on kaunista ja tehokasta.
Mukana pitää olla myös kykyä tarkastella niin omaa kuin asiakkaan tekemistä kriittisesti.

− Siinä pitää pystyä avoimesti ja kriittisesti tarkastelemaan sekä palvelutuottajan prosesseja että asiakkaan prosesseja.

Pullinen korostaa myös asiakastyön pitkäjänteisyyttä.

− Muutokset eivät tapahdu nopeasti. Siinä on aina omat haasteensa. Jos ne olisivat helppoja, ne olisi tehty jo.

Selkeä yhteinen näkemys ja oman pelipaikan hoitaminen näkyy Pullisen mukaan lopulta viimeisellä rivilläkin.

− Liikkeellepaneva voima on asiakas ja asiakkaan tarpeet. Niitä varten meillä pitää olla selkeät ja yksinkertaiset prosessit läpi koko organisaatiotason. Kun kaikki tietävät tehtävänsä ja vaatimuksensa ja pistävät voimavaransa asiakkaan suuntaan, silloin pystymme tarjoamaan niin laadukasta palvelua asiakkaalle, että tämä on siitä halukas maksamaankin. Kun ollaan samassa veneessä ja soudetaan samaan suuntaan, se tuo tehokkuutta, nimenomaan kustannustehokkuutta.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2014