Kun Vapo ja Atria tekivät kuutisen vuotta sitten pitkäaikaisen lämmön ja prosessihöyryn toimitussopimuksen, alkoi myös uudenlaisen yhteistyön opettelu. Vapo rakensi Atrian Nurmon-tehtaiden yhteyteen 13 megawatin höyrykattilalaitoksen, jonka pääpolttoaineena käytetään turvetta. Vapo oli uuden edessä joutuessaan esimerkiksi soveltamaan elintarviketeollisuuden äärimmäisen tiukkoja puhtausvaatimuksia laitoksessaan. Atria puolestaan opetteli totuttelemaan siihen, että tehtaan tontilla toimii kumppani, joka ei ole yrityksen oman johdon alaisuudessa.

Kun luottamus kasvaa ja yhteistyö sujuu, ilmaan heitetyistä ideoista voi seurata kiinnostavia yhteistyöprojekteja. Tästä on hyvänä esimerkkinä kaurankuoren testipoltto Nurmon-tehtaiden höyrykattilassa.

Kaurankuo­ren matka poltto­aineek­si on vielä pitkä ja byrokraat­tinen.

– Rehutehtaallamme Koskenkorvassa syntyy sivutuotteena kaurankuorijätettä, joten aloimme miettiä, voisiko kaurankuorta käyttää polttoaineena turpeen lisänä, kertoo Atrian toimitusketjun hallinnasta vastaava johtaja Tapani Potka.

Vapolaiset alkoivat selvittää asiaa, ja Nurmon-tehtaan höyrykattilassa on tehty syksyllä testipolttoja, joissa 10 prosenttia polttoaineesta on korvattu kaurankuoripelletillä. Laitoksen seuraavan tarkastuksen yhteydessä selviää, miten kattila on reagoinut kaurankuoreen. Jos laitteet kestävät, järjestelystä on tarkoitus tehdä pysyvä.

Tapani Potkan mukaan turve ei aina ole esimerkiksi kosteuden vaihteluiden vuoksi tasalaatuista, joten se vaatii rinnalleen tukipolttoaineen. Tukena käytetään erimerkiksi kevyttä polttoöljyä tai turvepellettiä. Toiveissa on, että kaurankuoresta saataisiin kotimaista, uusiutuvaa tukipolttoainetta, jolloin muun tukipolttoaineen osuutta voitaisiin vähentää.

Koepolton onnistuessakin matka kaurankuoren käyttöönottoon on pitkä ja byrokraattinen. Pitää neuvotella hinnat, tehdä tarkat kustannuslaskelmat ja hankkia uudet ympäristöluvat. Mutta kuten Tapani Potka sanoo, tehokkuus ja ekologisuus esimerkiksi lämmön talteenottojen ja uusiutuvien polttoaineiden muodossa on Atrialle tärkeää, jo kustannussyistä. Ideoita kyllä riittää.

– Atrian tehtailla monet elintarvikkeet pakataan muoviin ja reunanauhoista syntyy jonkin verran muovijätettä. Seuraava selvitettävä asia voisi olla, voiko tätä muovia hyödyntää jonain päivänä polttoaineena, Potka visioi.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2014