Turvetuotannon äänekkäin vastustus tulee pääkaupunkiseudulta, missä lähin turvetuotantoalue on runsaan sadan kilometrin päässä.
Mielikuvat syntyvät aina jostakin, mutta vain näkemällä itse nykyaikaisen tuotantoalueen vesienkäsittelyjärjestelmineen voi saada todellisen kuvan siitä, mitä vastustaa tai puoltaa.

Vapon yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan Ahti Martikaisen mukaan kulunut kesä oli erittäin vilkas.

− Järjestimme kaikilla asiakasalueillamme avoimien ovien päiviä paikallisille asukkaille, naapureille, mökkiläisille ja alasta yleisesti kiinnostuneille. Vierailuiden skaala kasvoi koululaisryhmistä aina Brysselin virkamiehiin, Martikainen sanoo.

− Koululaisryhmille järjestämme kuljetuksen koululta tuotantoalueelle ja pikkupurtavan ohella näytämme ja kerromme kuinka paikalliset yrittäjät turvetta tuottavat ja millaiset asiakkaat sitä käyttävät. Koska pääkaupunkiseudulta on liian pitkä matka tuotantoalueille,
jalkaudumme syksyn aikana kouluihin kertomaan alasta sanoin, kuvin ja videoin, Martikainen kertoo.

− Saimme Suomeen tänä kesänä vieraita Brysselin parlamentista, Hollannista ja Baltiasta yhteiselle retkelle. Retkikohteina olivat Vapolle toimitettavan energiapuun tuotanto Nurmijärvellä, Vapon turvetuotanto Rinnansuolla Tammelassa sekä lämmön ja sähkön tuotanto Keravan Energialla.

Martikaisen mukaan vieraita kiinnostivat
paikallisen polttoaineen tuotannon mittasuhteet: Paljonko puuta ja turvetta tuotetaan ja käytetään, paljonko hehtaarilta saadaan energia ja kuinka logistiikka toimii. Ukrainan tilanne nousi useissa keskusteluissa esille ja paikallisen energian hyödyntämistä pidettiin hyvin tärkeänä.

− Toinen mielenkiintoinen uusi tapa avoimen dialogin edistämiseen oli yhteistyö Pohjolan Voiman kanssa. Pohjolan voima järjesti omille asiakkailleen tilaisuuden Kouvolan Haukkasuolla. Pohjolan voima halusi näyttää asiakkailleen, kuinka heidän polttoainetoimittajansa hoitaa omaa yritysvastuuta, Martikainen kertoo.

Oman ryhmänsä vierailijoista muodostavat poliittiset toimijat ja virkamiehet.

− Erittäin miellyttävää on ollut se, että entistä useammin tulee poliittisilta ryhmiltä pyyntöjä päästä tutustumaan asioihin paikan päällä. Pyrimme aina vastaamaan kyllä ja järjestämään vierailut.

− Turvetuotantoalueille ei pidä mennä omin päin ja ilman turva- ja suojavaatteita, sillä alueilla liikkuu raskaita koneita ja siellä on kuivana aikana aina myös palovaara. Mutta ennalta sovittuina aikoina toivotamme vierailijat ryhminä tervetulleiksi. Jo pelkästään siitä syystä, että en muista yhtäkään vierailijaa, jonka käsitys alasta olisi heikentynyt vierailun takia, Martikainen sanoo.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2014