Mitä Bioenergia ry tekee?
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puun ja turpeen sekä muiden biopohjaisten energialähteiden käyttöä. Tavoitteenamme on nostaa energiaomavaraisuuden aste yli puoleen uusiutuvaa energiaa lisäämällä vuoteen 2030 mennessä.

Onko yhdistyksen sanalla painoa?
Bioenergia ry:n vääntövoima lähtee jäsenistä. Meillä on 300 yritysjäsentä, mukaan lukien suuret alan toimijat kuten esimerkiksi UPM, Stora Enso, Metsä Group, Neste Oil, Vapo ja Gasum sekä maakunnalliset energiayhtiöt ja yrittäjät. Jäsenistömme kattaa koko bioenergiaan liittyvän ketjun maanomistajista viimeiseen jalostusportaaseen ja myös koulutus- ja tutkimuspuoli on edustettuna. Kun me valmistelemme yhdessä bioenergiaan liittyviä asioita, pystymme antamaan päätöksentekijöille vahvan viestin.

Olet huolissasi kotimaisen energian käytön laskusta. Mikä on tärkein viestisi päättäjille?
Suomessa on herättävä energiaomavaraisuuteen aivan uudella tavalla. Se on hidas ja pitkä tie, mutta suunnan pitäisi olla selvä. Nyt ollaan menossa väärään suuntaan. Turpeen veroa kiristettiin yli kaksinkertaiseksi vuoden 2013 alussa ja metsähakkeen tukea leikattiin. Tämän seurauksena turpeen kysyntä notkahti ja Suomessa on nyt ennätysmäärä turvetta varastossa. Maalaisjärjellä ajatellen on vaikea ymmärtää, miksi kotimaisen polttoaineen kilpailukykyä heikennettiin. Turpeen tuomat työpaikat ja verot jäävät saamatta sekä maakuntien rahat virtaavat ulkomaille.

Turpeen ja metsähakkeen alasajon sijaan suunnan pitäisi olla se, että korvaamme kotimaisella uusiutuvalla puulla tuontienergiaa, öljyä ja kivihiiltä.

Mitä turpeen ja hakkeen käytön notkahdus käytännössä tarkoittaa?
Esimerkiksi sitä, että monissa energiantuotantolaitoksissa kotimaista polttoainetta on ollut pakko korvata ulkomaisilla fossiilisilla polttoaineilla kuten kivihiilellä. Tällä hetkellä metsähake ja turve antavat työpaikan yli 16 000 suomalaiselle. Osa työpaikoista on nyt vaarassa.

Miten suunta käännetään?
Suunta on käännettävissä jo ensi vuonna, mutta se edellyttää, että turpeen veroa kevennettäisiin välittömästi ja uusiutuvan metsähakkeen tukea nostettaisiin maltillisesti. Samalla turvattaisiin ja pystyttäisiin synnyttämään tuhansia kotimaisen energian tuomia työpaikkoja.

Kirjoittaja: polte

Numero: 3/2014